Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย

Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย

-

หมวดหมู่: กีฬา

เรื่องย่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันแอร์เกียร์ ซึ่งคล้าย ๆ กับสเก็ต Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า แต่เป็นรองเท้าสเก็ตที่ติดมอเตอร์แรงสูง ทำให้มีความเร็วสูง และทำให้ไต่กำแพงได้ ซึ่งท่าทางการเล่นต่างๆ จะเรียกว่า “ทริค”

รายการโปรด

Episode ของ Air Gear ขาคู่ทะลุฟ้า ตอนที่ 1-25+OVA+SP พากย์ไทย
EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
EP.5
EP.6
EP.7
EP.8
EP.9
EP.10
EP.11
EP.12
EP.13
EP.14
EP.15
EP.16
EP.17
EP.18
EP.19
EP.20
EP.21
EP.22
EP.23
EP.24
EP.25
OVA1
OVA2
OVA3
SP

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

Search

หมวดหมู่