Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 ซับไทย

Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 ซับไทย

-

หมวดหมู่: ต่อสู้ , อวกาศ

เรื่องย่อ

สึซึมิยะ ฮารุฮิ นักเรียน ม.4 เป็นจุดเริ่มต้ทั้งหมดในเรื่อง โดยมีความสนใจในสิ่งเหนือ ธรรมชาติ มนุษย์ต่างดาว คนที่มาจากโลกอนาคต และผู้มีพลังจิตและมี ความสามารถท่างกีฬาเปอย่างมากเรียนเก่ง แต่ด้วยความเป็นคนตรงไปตรงมาก จึงมีอุปนิสัยที่ แปลกประหลาด ทำให้เพื่อนที่เป็นคนธรรมดา ไม่อาจจะรับรู้ความต้องการของเธอได้ ยกเว้นเพื่อนเพียงคนเดียวคือ เคียวน์ จนทำให้เธอได้ตั้ง "กองพัน SOS"

รายการโปรด

Episode ของ Suzumiya Haruhi เรียกเธอว่าพระเจ้า ตอนที่ 1-28 ซับไทย
EP.1
EP.2
EP.3
EP.4
EP.5
EP.6
EP.7
EP.8
EP.9
EP.10
EP.11
EP.12
EP.13
EP.14
EP.15
EP.16
EP.17
EP.18
EP.19
EP.20
EP.21
EP.22
EP.23
EP.24
EP.25
EP.26
EP.27
EP.28

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

Search

หมวดหมู่